Tallinna XVIII Graafikatriennaal toimub 2021. aasta suvel
08.07.2020

Agnes Denes. Isometric Systems in Isotropic Space – Map Projections: The Hot Dog, 1976. Litograafia Rives BFK paberil, 74 x 104 cm. Kunstniku ja Leslie Tonkonow Artworks + Projects, New York loal.

 

SA Tallinna Graafikatriennaal korraldab iga kolme aasta järel toimuvat graafikapõhist kaasaegse kunsti näitust. Esimene Tallinna Graafikatriennaal toimus 1968. aastal ja sellest võtsid osa Eesti, Läti ja Leedu graafikud. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist muutus graafikatriennaal rahvusvahelisemaks ja hakkas rohkem tähelepanu pöörama nüüdisaegsetele teemadele ning kompama graafika kui meediumi piire.

Tallinna XV Graafikatriennaalist (2011) võttis osa 113 kunstnikku 35 riigist. SA Tallinna Graafikatriennaal on mittetulunduslik, sõltumatu ja apoliitiline ühing, mis moodustati 1999. aastal eesmärgiga võtta üle graafikatriennaalide korraldamine. Selle ajani oli neid korraldanud Eesti Kunstnike Liit.

 

Aastate jooksul on graafikatriennaal oma lähtekohale truuks jäänud ja kuigi triennaali üldkäsitus on endiselt seotud graafika kui reprodutseeritava meediumiga selle kõige laiemas tähenduses, on ürituse eesmärk paigutada see rahvusvahelise kaasaegse kunsti avaramasse raamistusse, kus meediumist olulisem on kunstiteose sisu ja ühiskondlik tähendus.

 

2021. aasta suvel toimuv Tallinna XVIII Graafikatriennaal keskendub Kesk- ja Ida-Euroopas valitsevale keerulisele ja pidevalt muutuvale ühiskondlikule ja poliitilisele õhustikule ning konservatiivse parempoolse poliitika tõusule Euroopas ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, vaadeldes kunsti võimet käsitleda muutusi, mis praeguse pandeemia ajal maailma ümber korraldavad. Triennaali teemapüstitus uurib selliseid olulisi küsimusi nagu see, kuidas on üksikisikul või kogukonnal võimalik nendes tingimustes ellu jääda, kohaneda ja muutuda; milliste raskustega peavad inimesed sellistes oludes igapäevaselt kokku puutuma; milliseid vastumeetmeid ja ellujäämisviise on võimalik kasutada neis ühiskondades, mis nii mõneski mõttes on muutunud absurdseks vaatemänguks.

 

Graafikatriennaali žürii valitud kuraatoriprojekti esitas Budapestis tegutsev kuraator Róna Kopeczky. Tulevase näitusega pööratakse tähelepanu Kesk- ja Ida-Euroopas tegutsevatele või sealt pärinevatele kaasaegsetele kunstnikele, kes mõtlevad julgelt ja kriitiliselt sellistele põletavatele tänapäevastele küsimustele nagu paremäärmusliku vaenuliku poliitika esiletõus, nihestunud üleilmsed eesmärgid, demokraatia lagunemine, vabaduste piiramine – nii elus kui ka kunstis – ning üldvalitsev hirmu ja vaenu õhkkond.

 

Näituse teemapüstitusega soovitakse käsitleda lähemalt protsesse, mille tulemusel on positiivsed mõisted omandanud meie jaoks negatiivse tähenduse – neid on hakatud seostama uuest kasutuskontekstist ja -olukorrast tingitud teistsuguse või vastuolulise sisuga. Seda eksitavat tähendusnihet arvestades proovitakse näitusel käsitleda tänapäevasest vaatepunktist olemuslikult absurdset üleilmset olukorda ja inimolu üldisemaid ebakõlasid. Lisaks tuleb vaatluse alla vastuolu nüüdiskunstnike positsiooni ning nende pakutavate kontseptuaalsete ja visuaalsete vastuste vahel, mille eesmärk on meie kriitilistest vasturääkivustest küllastunud ajastul kõrvaldada ja maandada pingeid ning ärevust. See näituseprojekt on katse taluda absurdset tegelikkust väärikalt ja vastutustundlikult, vältides lihtsaid lahendusi ja lohutavaid pettepilte, rünnates mugavaid kinnistunud seisukohti ning vaadates näkku raskustele ellujäämisteekonnal, mis kulgeb läbi vastupanu või muutumise ning viib kunstivabaduse ja oma mina vabastamiseni.

 

Näituseprojekt, kuhu on olemasolevate ja uute teostega kutsutud osalema siinse regiooni kaasaegse kunsti väljal tegutsevad kunstnikud, koosneb kolmest omavahel tihedalt läbipõimunud tsüklist, mis kõik puudutavad absurdsuse vaatemängu eesmärgiga seda lahata, omastada ja moonutada ning ühtlasi pakkuda sellele huumori, pilke ja naeru kaudu mängulist vastumürki või transtsendentaalset strateegiat, kujutluslikku alternatiivi, mis põhineb visionäärsel vastuhakul või poeetilisel eskapismil.

 

Kui eelmised triennaalid on toimunud peamiselt institutsionaalses raamistuses (nt Tallinna XVII Graafikatriennaal toimus Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) ja Kumu kunstimuuseumis), siis seekord on triennaali korraldamisel võetud siht liikuda valgest kuubist eemale eriilmeliste kohtade suunas, et näituse peatükid vahetumalt Tallinna linnaolustikuga siduda.

 

Kuraatorist:

Róna Kopeczky (1983) on Budapestis tegutsev kuraator ja kunstiajaloolane. Ta töötas 2006–2015 Ludwigi Muuseumis Budapestis rahvusvahelise kunsti kuraatorina, keskendudes peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa noorte ja karjääri keskpaigas olevate kunstnike koha- ja olustikupõhisele loomingule. 2015. aasta veebruaris liitus ta kunstilise juhina acb galeriiga Budapestis. Ta osales 2015. aasta alguses toimunud esimese OFF-Biennale Budapesti korraldamisel ning oli 2017. aastal selle teisel toimumiskorral kuraatoritiimi liige. Róna Kopeczky on Budapestis tegutseva Kesk- ja Ida-Euroopa kaasaegsele kunstile pühendatud platvormi ja keskuse Easttopics kaasrajaja. Ta on kaitsnud Pariisi-Sorbonne’i Ülikoolis doktorikraadi kunstiajaloos.